Κολπικές Mολύνσεις | Zelesse

Κολπικές μολύνσεις

Ο κόλπος είναι μια κοιλότητα ανοικτή στο εξωτερικό, θεμελιώδους σημασίας για τη διαδικασία της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Αποτελεί  μια πόρτα που χωρίζει το εσωτερικό με το εξωτερικό  του οργανισμού και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αλλαγές της φυσικής χλωρίδας και τις εισβολές των μικροβίων. Αποτελείται από τρία στρώματα: τη βλεννογόνο, το  μυϊκό ιστό  και άλλου τύπου συνδετικό ιστό, από τα οποία διέρχονται αιμοφόρα αγγεία.

Η ικανότητα του κολπικού επιθηλίου να απορροφά ουσίες και να ανανεώνεται συνεχώς, αποτρέπει την  αποίκιση των μικροοργανισμών στη γυναικεία ευαίσθητη περιοχή. Στην κολπική χλωρίδα υπάρχουν περίπου έξι διαφορετικά είδη βακτηρίων, από τα οποία τα πιο  κοινά ονομάζονται γαλακτοβάκιλλοι (Lactobacillus) ή βακτήρια του γαλακτικού οξέος. Αποστολή του κολπικού επιθηλίου είναι να μεταβολίσει το γλυκογόνο του κόλπου, μετατρέποντάς το σε γλυκόζη και γαλακτικό οξύ. Αυτή του η ιδιότητα που δημιουργεί  την κολπική οξύτητα  λειτουργεί ως εμπόδιο απέναντι στην εξάπλωση των μικροοργανισμών και των μικροβίων.

Επίσης, η έκκριση του κολπικού επιθηλίου λειτουργεί ως φίλτρο κατά των λοιμώξεων. Το κολπικό έκκριμα αποτελείται από εκκρίσεις από τον ίδιο τον κόλπο , από κύτταρα που προέρχονται από απολέπιση της όλης περιοχής, από  τραχηλική βλέννα και  από τα υγρά του ενδομητρίου. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των γυναικών, η ροή αυτή έχει χρώμα λευκό και είναι γαλακτώδη,ς ιδιότητα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανανέωση των κυττάρων και ασκεί προστατευτικό ρόλο έναντι των λοιμώξεων.

Οι πιο συνηθισμένοι οργανισμοί είναι:

Βακτήρια
- Lactobacillus spp.
- spp Streptococcus.
- Enterococcus spp.
- Gardnerella vaginalis
- κ.λπ.

Μύκητες
- Candida albicans (μαγιά)

Ο πιο σημαντικός γαλακτοβάκιλλος είναι ο βάκιλλος Döderlein ο οποίος  έχει  βασικό ρόλο στη ρύθμιση του κολπικού οικοσυστήματος. Υπάρχουν 10 έως 100 εκατομμύρια βάκιλλοι Döderlein ανά γραμμάριο υγρού, το οποίο δείχνει την ανταγωνιστική δράση και άλλων βακτηρίων και μυκήτων για την επικράτεια του ιδίου χώρου. Εκτός από το μεταβολισμό του γλυκογόνου και τη μετατροπή σε γαλακτικό οξύ υπάρχουν και  άλλοι μικροοργανισμοί που αναστέλλουν την ανάπτυξη βακτηριδίων εμποδίζοντας έτσι κολπικές μολύνσεις.